Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

carbofobia
6897 d801 390
carbofobia
6896 e069 390

August 12 2017

carbofobia
Możesz ratować siebie, i to jest do zrobienia. Możesz ratować jego, oboje wylądujecie na dnie. 

Nie skreśla się ludzi, ale życie z takim człowiekiem to skreślenie samego siebie.
 
carbofobia
masz piwnicę w głowie. wieszasz tam trupy, które mogą ci się przydać. pozwalasz im ociekać. myślisz sobie, że w sumie mogą tam wisieć latami. czekasz.
carbofobia
Każde serce pęka inaczej. Nie ma jednego lekarstwa, ale są rzeczy, których potrzebujemy wszyscy.
carbofobia
Pomyślałem o dniach, które poświęciłem na picie. Nocach, których nie pamiętam. Porankach, które przespałem. Całym tym czasie spędzonym na uciekaniu przed samym sobą. 
— Mitch Albom - Jeszcze jeden dzień
carbofobia
Ktoś kiedyś powiedział, że albo się kogoś kocha na zawsze, albo nigdy się go nie kochało
carbofobia
Grunt nie przywiązywać się do niczego. Do czego się przywiążesz, to chciałbyś zatrzymać. A zatrzymać w życiu nie można nic
— Erich Maria Remarque
carbofobia
My, ludzie, musimy iść do końca. Nawet wtedy, kiedy nas gonią i kiedy nikt nas nie kocha
— Marek Hłasko
carbofobia
Im usilniej bronisz kłamstwa, w tym większą złość wpadasz
Reposted byfabuleux fabuleux
carbofobia
Ja wiem, że to koniec świata. Codziennie komuś kończy się świat. Ale życie płynie dalej. Z tobą, albo bez ciebie. 
carbofobia
2773 2b7b 390
carbofobia
2753 9801 390

May 23 2015

carbofobia
0168 5003 390
carbofobia
0070 3d18 390
carbofobia
9762 9d05 390

May 08 2015

carbofobia
3373 d89b 390
carbofobia
3315 890b 390
26.04.2014

April 26 2014

carbofobia
7601 270d 390
Reposted bythor7o thor7o
carbofobia
7594 7276 390
Reposted bysebqa sebqa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl